Prostý náhled na sportovní koncepci a provozování areálů na P11

Vážení čtenáři, rád bych Vám předestřel zjednodušený náhled na provozování areálů na P11. Sportovní koncepci, kterou navrhl bývalý předseda sportovní komise Michal Horník, ne každý četl i možná s ohledem na její délku. Rád bych v krátkosti z pozice člověka zajímajícího se o sport, avšak nezatíženého starostí o provoz, ukázal, jak by se mohlo pomoci klubům se sportováním, a jaká je situace nyní.Více »

Reklamy

Zamyšlení se nad mládežnickým fotbalem

Je to téměř rok, co jsem napsal krátkou úvahu týkající se fotbalu. Jednalo se však spíše o faktické věci. Nyní se můžete dočíst pohled člověka z fotbalového prostředí na trénování dětí v amatérské sféře. Přináším zkušenosti, domněnky, náměty, úvahy, které prosím, neberte jako dogma. Mnoho věcí se za poslední dobu změnilo a posunulo, o kterých bych Vás i touto cestou rád informoval.Více »