Prostý náhled na sportovní koncepci a provozování areálů na P11

Vážení čtenáři, rád bych Vám předestřel zjednodušený náhled na provozování areálů na P11. Sportovní koncepci, kterou navrhl bývalý předseda sportovní komise Michal Horník, ne každý četl i možná s ohledem na její délku. Rád bych v krátkosti z pozice člověka zajímajícího se o sport, avšak nezatíženého starostí o provoz, ukázal, jak by se mohlo pomoci klubům se sportováním, a jaká je situace nyní.Více »

Pan Urbánek TOP 09: „Pane Mansoure, podívejte se na to.“ Tak jsem se na to podíval…

Politika na Praze 11 se dostala do velmi vypjaté situace. Vítězná strana voleb z roku 2014 HPP11 se přesunula do opozice, neboť se spojily strany, které proti bývalé garnituře vystupovaly (ANO a TOP 09) i strany bývalé garnitury (JMND,KSČM,ODS,ČSSD). Situace na zastupitelstvech je nyní taková, že se na sebe hází navzájem špína. Špatná situace je na radnici již od odvolání prvního radního, což se datuje na březen 2016.

Situace se dotýká i hájeckého fotbalu. Už jsem nechtěl psát moc článků o politice, ale i vzhledem k debatě s některými trenéry, kteří viděli jednání zastupitelstva z 20.10.2016, kde jsem vystoupil proti panu Urbánkovi a jeho tendenčnímu jednání vůči Hájům, mi to nedalo. Pan Urbánek totiž negoval má tvrzení, na která už jsem nemohl na zastupitelstvu reagovat. Nejsem totiž zastupitelem a nemám takové možnosti jako např. reagovat na reakce, i když jsou nepravdivé. Proto píšu tento článek, neboť právě jeden trenér se mě ptal (protože už jsem nemohl reagovat), zda je reakce pana Urbánka pravdivá či nepravdivá. Posuďte sami.Více »

Pan zastupitel Stárek (TOP 09) napadá v Klíči regulérnost dotací pro fotbal na Hájích

V Klíči číslo 9/2016 je uveden článek zastupitele Jana Stárka, předsedy klubu TOP 09 na P11, s nadpisem: Kontroverzní předseda sportovní komise Michal Horník konečně odvolán. V tomto článku napadá pan Stárek částku peněz na dotacích, kterou Háje dostaly ve druhém kole roku 2015. Z textu mi vyplývá, že ji považuje za nadměrnou. Viní za to Michala Horníka, který má však v zastupitelstvu i měl ve sportovní komisi jediný hlas, a v podstatě se tak staví proti svému radnímu za sport, panu Lepšovi, který dotace radě MČ P11 navrhl 2.6.2015 celé radě, a na zastupitelstvu 11.6. se odsouhlasily v nezměněné podobě.Více »

Nulové argumenty pro návrh nuly hájeckým dětem z úst radního Urbánka

Na zastupitelstvu dne 21.4. a před tím na březnové sportovní komisi navrhoval radní Stanislav Urbánek, zástupce TOP 09, která má v gesci sport, hájeckým dětem na jejich činnost za 1. pololetí nulu. Napodobil tak chování bývalého starosty Mlejnského za dob jeho vlády, kdy se Hájům nedávalo, protože se nechtělo. Pro takový návrh je třeba mít argumenty, tudíž jsem se zeptal na jednoduché otázky, z následných odpovědí či reakcí vyplynulo, že argumenty jsou z mého pohledu naprosto nulové, a tak se pan Urbánek zachoval lstivě proti 400 dětem z Jižního Města. Více »