Prostý náhled na sportovní koncepci a provozování areálů na P11

Vážení čtenáři, rád bych Vám předestřel zjednodušený náhled na provozování areálů na P11. Sportovní koncepci, kterou navrhl bývalý předseda sportovní komise Michal Horník, ne každý četl i možná s ohledem na její délku. Rád bych v krátkosti z pozice člověka zajímajícího se o sport, avšak nezatíženého starostí o provoz, ukázal, jak by se mohlo pomoci klubům se sportováním, a jaká je situace nyní.

Pokusím se volit co nejprostší úvahy. Po volbách 2014 a s nástupem nové rady MČ P11 se stalo jedním z cílů zrušit organizaci Sportovní Jižní Město, o.p.s., která měla ve správě mnohé areály na JM. Areály však byly bez projednání zastupitelstva převedeny do společnosti Jihoměstská Majetková, a.s.. Pro oddíly z Jižního Města se tak navýšila částka o DPH, jelikož se jedná o společnost vytvořenou za účelem zisku. Zde se jedná tedy o první a nejvíce viditelnou nevýhodu pro sportovce na JM. Škoda každé koruny navíc pro amatérské sportovce.

Neumím přesně popsat další nevýhody, kromě toho, že akciová společnost si nemůže žádat o dotace, zatímco nezisková organizace, kde by se v případě prosazení koncepce Michala Horníka vytvořil neziskový subjekt v podobě zapsaného ústavu, si o dotace žádat může.

Prosazování jím navržené sportovní koncepce byl dle mého názoru hlavní důvod odvolání jeho ze sportovní komise. Přitom navrhoval to, aby se sportovní majetek dostal pod neziskovou organizaci a sportovci z Jižního Města dostávali prostory za minimální provozní náklady, kdy by se provoz areálů hradil z jiných příjmů, než z peněz sportovců JM. Primárně by se jednalo asi o pronájmy komerčních subjektů či klubů z jiných městských částí.

K zamyšlení je také to, že např. provoz na kulturu (jedná se o provoz, což je zásadní), respektive na organizaci Kulturní Jižní Město je zahrnut v rozpočtu, kdy částka převyšuje 7,5 milionů korun. K nahlédnutí zde (oddíl 33 v dokumentu): Rozpočet 2017. Částka na provoz areálů s případnými pronájmy by byla mnohem menší a sportovci JM by měli zajištěný základní chod svých klubů. V oblasti provozu ve sportu jsou však upřednostňovány dotace. Proč nejsou také v rozpočtu?

Možná kluby zastrašila obava, že by se nepokryly hodiny a tréninky všech týmů. Jenže tak je tomu i nyní, kluby hledají prostory a časy, aby měly kde trénovat. Nelze tvrdit, že by se navýšil prostor a bylo by možné umístit všechny kluby z P11 na tréninky, tak jak by chtěly. Ale stejně tak by se situace nezhoršila. Jen by bylo možné trénovat za nižší náklady.

Jistým paradoxem se může zdát nepodpora ostatních členů sportovní komise s návrhem koncepce Michala Horníka, zejména nového předsedy SK pana Holého v souvislosti s jeho vyjádřením před listopadovým zastupitelstvem, kdy vyzývá zastupitelstvo ke schválení dotací na sport. Celé vyjádření si můžete přečíst zde: Otevřený dopis zastupitelům MČ Praha 11

Dovolím si z tohoto textu vytáhnout jeden odstavec:

Sportovci každý rok svými pronájmy sportovních zařízení v majetku MČ Praha 11 (či jí zřizovaných organizací) přispívají nemalými částkami do rozpočtu samotné městské části. A to bez debat, bez možnosti úlev, bez jakýchkoliv zpoždění – na jejich místo v halách a na hřištích přeci čeká spousta jiných sportovních subjektů. – Dan Holý

Není v mém zájmu rozporovat schválení dotací na sport, jen to ne, naopak si myslím, že sport by měl zůstat maximálně apolitický a měl by být plně podporován. Kladu si však v tomto směru otázku, kam jdou peníze z dotací a kam chceme, aby šly? Spolupodílím se na sportovní činnosti a cítím potřebu využít peníze ve sportu jako takovém, ať už to jsou odměny trenérům, další vzdělání, či pomůcky. Nikoliv v provozu, aby sportovci měli jen zajištěné sportování a v podstatě se peníze na dotacích protočily skrz kluby zpátky do městské části, jak vyplývá z textu pana Holého.

Nejsem zkušený v oblasti provozování areálů, ale cítím, že pokud by byla možnost, aby sportovci nemuseli hradit provoz či ve výrazně menší míře, bylo by to pro ně přínosem. Je třeba oddělit sport a provoz, aby se sportovci nemuseli bát o to, zda budou mít peníze na to, aby měli kde hrát a mohli se věnovat tomu, čemu rozumí, tedy sportu a starání se o děti, mládež a dospělé z JM.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s