Show must go on aneb Michal Horník odvolán ze sportovní komise.

Můj kamarád a kolega, sportovní ředitel FC Háje JM, výrazná sportovní osobnost Jižního Města, byl Radou MČ P11 odvolán z pozice předsedy i člena sportovní komise. Odvolání podpořili radní klubů TOP 09 a ANO P11. Mé vyjádření k odvolání i k argumentům, které zástupci těchto stran uvedli, se dozvíte v článku.

Dne 19.7. byl vedením MČ P11 Michal Horník odvolán z pozice člena sportovní komise. Radě předložil tento návrh člověk odpovědný za sport, radní Lepš. Důvody jsou tyto:

Důvodem k návrhu na odvolání M. Horníka ze Sportovní komise jsou zejména následující skutečnosti: a) střet zájmů p. Horníka, zejména díky jeho aktivitám v rámci subjektu FK TJ Háje JM, který v bezesmluvním vztahu využívá parkoviště Gregorova, a b) jeho nadále trvající aktivity v rozporu se závěry/usneseními Sportovní komise.

Stejně tak se k odvolání Michala vyjádřil zastupitel hnutí ANO P11 a zastupitel Hl.m.Prahy, pan inženýr Prokop. Vyjádření pana Prokopa k odvolání předsedy a člena SK Michala Horníka. Pan Prokop v úvodním odstavci píše, že tyto názory jsou jeho osobní a nemusí se shodovat s názory celé strany. Tento názor byl prezentován veřejně na facebůčku tohoto hnutí: FB ANO P11, kde jsem se k tomu krátce vyjadřoval.

V úvodu bych ještě zmínil, že Rada MČ má plné právo obsadit si své komise, jak uzná za vhodné. Komise jsou poradními orgány Rady a není tedy nic špatného, když si členy změní. U odvolání Michala jsou však patrné důvody, proč šel z kola ven.

Rozvedu spíše argumenty, které zmiňuje pan Prokop, neboť jsou podobné s argumenty pana Lepše. Nad činy TOP 09 se již pozastavovat nechci, o těch jsem psal v minulých článcích a odvolání Michala může být dalším krokem proti Hájům jako takovým. Myslel jsem si, že ANO je více nestranné a bude se řídit vlastními názory, ač na posledních zastupitelstvech ve valné většině hlasovalo totožně se zastupiteli TOP 09.

Pan Prokop na stránkách HPP11 jednou napsal toto:

Prokop demokracie.JPG
Všimněte si poslední věty vysvětlující pojem demokracie.

Jeho příspěvek je vytržen z kontextu. Avšak důležité je, že zmiňuje, že demokracie je založena na pluralitě názorů. Michal se do předsednictví sportovní komise dostal v lednu 2015. Ujal se jí po panu Mihálikovi. A jak znám Michala, dal se hned do práce. Zápisy z jednání si můžete prohlédnout ZDE a porovnat tak se zápisy z období starostování pana Mlejnského. V první polovině roku 2015 Michal se svým tátou navrhl koncepci sportu řešící primárně provoz a přerozdělování peněz. Tuto koncepci předložil Radě, avšak nečinnost radního Lepše zapříčinila, že se nic nedělo. Sportovní komise směřovala jiným směrem, návrh Michala nepřijala za svou primární koncepci, avšak Michal měl výhodnost koncepce podloženou právním a daňovým stanoviskem. Michal žádal na zastupitelstvu radního Lepše v roce 2016 o předložení ekonomického stanoviska koncepce s názvem Hlavní parametry politiky sportu na P11 a její výhodnost. Pan Lepš ekonomický rozbor do dnešního dne nepředložil. Pokud by se prokázala výhodnější koncepce pana Lepše, Michal by jistě od své navrhované ustoupil, neboť by právní a ekonomický posudek dal za pravdu jiné variantě. Vzhledem k tomu, že pan Lepš nečinil, vytkl mu to Michal na dubnovém zastupitelstvu: Reakce M.H. k práci pana Lepše v oblasti sportu. Demokracie zde tedy byla potlačena, neboť se panu Lepšovi nelíbilo to, že Michal Horník měl jiné názory, navíc podložené právníky.

Paradoxem je, že odvolání Michala podpořili právě zástupci ANO, kteří zapsaný ústav, jež Michal chtěl jako řešení ve sportu, hájili na posledním jednání zastupitelstva, jako nejvýhodnější pro MČ. Sice to bylo z jiné oblasti, a to sociální, kterou má v gesci pan místostarosta Jirava, ale vidím zde úzkou souvislost. A pan Jirava i jeho kolegové formu zaspaného ústavu velmi hájili: Pan Jirava obhajuje výhodnost zapsaného ústavu.

Dne 23.6. proběhl na hájeckém hřišti seminář k vysvětlení formy vytvoření zapsaného ústavu ve sportovním prostředí. Pozváni byli všichni zástupci klubů, dle adresáře na stránkách MČ P11, a všichni zastupitelé. Zde se mohli všichni ptát, proč je tato koncepce dle názoru autorů, nejvýhodnější. Ze zastupitelů se však dostavili pouze dva, a to Michal Horník, jakožto předkladatel, a pan Jiří Krautwurm, předseda klubu HPP11. To vypovídá o zájmu ostatních zastupitelů se danou problematikou zabývat. A pak, jako např. pan Prokop, hodnotí důvody odvolání, ačkoliv mi na osobní schůzce řekl, že sportu moc nerozumí, že rád sportuje, ale příliš do něj nevidí. Tento dlouhý text byla reakce na to, že Michal jedná v údajném rozporu s rozhodnutími SK. Je zde však otázka, zda jedná jako zastupitel, či jako předseda SK. To jsou dvě odlišné pozice. Navíc, slovy citací pana Prokopa, demokracie je založena na pluralitě názorů…

Dalším výtkou je (ne)předání parkoviště Gregorova. Statutárním zástupcem FK TJ Háje JM je pan Jan Horník, nikoliv Michal Horník. Společnost FK TJ Háje JM se dá považovat za největšího a dlouhodobého sponzora Hájeckého fotbalu. Díky tomuto sponzorovi, který na provoz fotbalových areálů vydělává provozováním dvou hlídaných parkovišť, mají děti kde sportovat nezávisle na politice a dotacích, patří zde tedy velké díky, že peníze, které by si mohl subjekt FK TJ Háje dávat do soukromé kapsy, jako to dělá 99% jiných provozovatelů, dává dětem z Jižního Města se zájmem o sport. Jsem přesvědčený, že pan Jan Horník je ochotný toto doložit.

Slib zastupitele, který Michal dle pana Prokopa porušil:

Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Situace ohledně (ne)předání parkoviště Gregorova, u kterého jsme Michal i já byli, neboť fungování fotbalu na Hájích by mohlo být ohroženo, je dle pana Prokopa proti zájmu občanů. Já si však myslím, že děti, sportující v areálech provozované právě FK TJ Háje JM jsou občané, stejně jako dospělí a že provoz areálů hrazen z parkovišť je zcela v jejich zájmu, tedy v zájmu občanů P11. Celá situace a kauza je u právníků, zatím nebyl vynesen verdikt, ale pan Prokop se již staví do role soudce a tvrdí, že Michal jedná proti zájmu občanů.

FK TJ Háje JM si za dobu vládnutí pana starosty Štylera zažádala o jedinou dotaci, a to mimořádnou na opravu havarijního stavu budovy v areálu K jezeru. Tato žádost nakonec byla na zastupitelstvu stažena. FK TJ Háje JM, které dává veškeré zisky do dětí JM, tedy od MČ v období nové vlády nevidělo na dotacích ani korunu. Takže nevidím rozpor Michala Horníka v pozici předsedy či člena sportovní komise s tím, že má dle slov pana Prokopa, aktivity v rámci FK TJ Háje JM. Pokud by byl rozpor, tak jedině s jeho pozicí zastupitele, nikoliv s pozicí předsedy sportovní komise. Tento argument vidím tedy jako zástupný.

Dostávám se k prvnímu argumentu pana Prokopa, který mě při pohledu na nového předsedu sportovní komise, pana Dana Holého, pobavil nejvíce. Myslím si, že pan Prokop je inteligentní člověk, a tak jeho první argument je spíše pokusem o žert.

Jeho první argument je následující:

„Dle mého názoru je naprosto nepřijatelné, aby ředitel fotbalového klubu působícího na Praze 11 figuroval jako předseda sportovní komise na témže městě, která navrhuje rozdělování sportovních dotací. I pokud by se jednalo o sebe-čestnější osobu, nikdy se nemůže vymotat z pavučin pochybností, že se snaží svému klubu přilepšit či největším rivalům uškodit.“ – Ondřej Prokop

Dan Holý působí v oddílu moderní gymnastiky. Nebude se tedy snažit sobě přilepšit a ostatním oddílům uškodit? S tím, že pozici nového předsedy zastává člověk z klubu najednou pan Prokop a další představitelé souhlasí? Já s tím souhlasím. Z mého pohledu by měli být ve sportovní komisi zástupci klubů. Lidé z praxe mohou předat své poznatky o fungování, navíc Michal se v oblasti sportu a provozu pohybuje již 14 let. Jakou sportovní komisi by pak městská část složila, pokud by zde nemohli být zástupci sportovních oddílů? Ale jak říkám, věřím, že toto možná pan zastupitel nedomyslel a třeba v tomhle směru změní svůj názor.

Argumenty jsou tedy pro mě zástupné, myslím, že na nějaké odůvodněné nemohli radní přijít. Z mého pohledu byl Michal správným předsedou, společně s ostatními členy SK začali navštěvovat oddíly na P11, ohlas byl veliký, oddíly byly rády, že se o ně někdo zajímá. Snažil se tvořit, vytvořil společně se svým tátou, dlouhodobým provozovatelem areálů, sportovní koncepci, která dle mého názoru řeší odpolitizaci sportu a zajišťuje provoz pro sportovní kluby. Do Kulturního Jižního Města přijde ročně z rozpočtu (nikoliv z dotací) na provoz 7 miliónů korun. Mít zastřešující společnost neziskového typu i ve sportu, z rozpočtu by mohlo přijít i méně peněz (dle odpovědí na mé otázky ohledně ústavu) a přitom by mohly děti sportovat za nekomerčních podmínek.

Jak jsem psal na začátku, rada má právo na odvolání Michala a skladbu komisí dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Já s odvoláním nesouhlasím a zde, v trochu delším článku zmiňuji své důvody, proč.

A závěrem, proč se článek jmenuje Show must go on, aneb….?

S kamarádem, když jsme chodili na vysokou školu, jsme po zkoušce zanotovali píseň kapely Queen, ke které mě přivedl můj táta. Buď jsme notovali písničku Show must go on, to když jsme zkoušku nedali, a nebo Don´t stop me now. Díky tomu jsme se cítili tak trochu lépe :-). Bóďas, slibuji, že další článek nebude souviset s politikou :-).

K puštění zde:

Reklamy

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s