Nulové argumenty pro návrh nuly hájeckým dětem z úst radního Urbánka

Na zastupitelstvu dne 21.4. a před tím na březnové sportovní komisi navrhoval radní Stanislav Urbánek, zástupce TOP 09, která má v gesci sport, hájeckým dětem na jejich činnost za 1. pololetí nulu. Napodobil tak chování bývalého starosty Mlejnského za dob jeho vlády, kdy se Hájům nedávalo, protože se nechtělo. Pro takový návrh je třeba mít argumenty, tudíž jsem se zeptal na jednoduché otázky, z následných odpovědí či reakcí vyplynulo, že argumenty jsou z mého pohledu naprosto nulové, a tak se pan Urbánek zachoval lstivě proti 400 dětem z Jižního Města. 

Pan Urbánek se byl po volbách, myslím, že to bylo jaro 2015, podívat na hájeckém hřišti a konstatoval tehdy Michalovi Horníkovi, že máme areál plný dětí. Mám to zprostředkovaně, ale řekl to, jakoby s údivem, protože se jednalo o pátek, kdy byly všechny možné plochy obsazeny našimi nejmenšími. Rok se s rokem sešel a obdiv z počtu přešel do jiné oblasti, tedy cílenému útoku na děti z Jižního Města.

Mnoho věcí jsem napsal již ve svém prvním příspěvku ze zastupitelstva ZDE. Budu se zde v pár věcech opakovat, ale pro pochopení souvislostí to má význam.

V zápise sportovní komise z března 2016 se objevila tato informace:  Předseda sportovní komise požaduje uvést do zápisu vyjádření Ing. Urbánka, který v návrhu částek pro FC Háje JM a Háje SOS o.p.s. nenavrhoval žádné finance s vyjádřením, že nebude těmto subjektům navrhovat finanční částky, dokud bude majetek MČ Praha 11 užíván tímto subjektem protiprávně. 

Na zastupitelstvu dne 21.4. jsem se tedy zeptal jaký majetek MČ P11 má v nájmu či vlastní FC Háje JM či Háje-SOS: Video Jaký majetek P11 užívá FC Háje či Háje-SOS. Až po druhé mé výzvě mi pan radní  Urbánek slíbil, že mi dá písemnou odpověď.

Písemná odpověď však přišla dne 18.5. patrně na zcela něco jiného. Pan radní Urbánek poprosil z právního odboru pana JUDR. Pitráka o odpověď. Ta zněla takto:

Dobrý den,

               k dnešnímu hovoru o zdůvodnění užití pojmu „protiprávnost“ k dotazu na užívání parkoviště Gregorova sděluji, že protiprávnost užívání parkoviště Gregorova pobočným spolkem – Fotbalový klub Tělovýchovná jednota Háje-Jižní město, pobočný spolek, je spatřována v tom, že tento subjekt užívá uvedené parkoviště bez právního důvodu, neboť nájemní vztah tohoto subjektu k uvedenému parkovišti zanikl výpovědí. Užívání parkoviště Gregorova pobočným spolkem – Fotbalový klub Tělovýchovná jednota Háje-Jižní město, pobočný spolek, je tak v rozporu s právem a tím protiprávním jednáním.

S pozdravem

          JUDr. Jan Pitrák

V textu jsem neshledal jedinou odpověď na svoji otázku. Proto jsem ji zopakoval na dalším zastupitelstvu, tentokrát formou interpelace na konci. Znění interpelace si můžete pustit zde: Interpelace k radnímu Urbánkovi. Na interpelace jsou povinni radní odpovídat, myslím že do 30-ti dnů, na webu MČ, kde odpověď na tuto otázku k nalezení není: https://www.praha11.cz/cs/radnice/zastupitelstvo-mc/pisemne-odpovedi/volebni-obdobi-2014-2018/17-zmc-19-5-2016.html.

Odpověď jsem dostal v emailové podobě, dne 27.6.2016.

Vážený pane Mansoure,

Vašemu dotazu adresovanému mé osobě nerozumím. Jistě je Vám známo, že v RMČ působím jako neuvolněný radní, tudíž mi nepřísluší žádné kompetence. Z tohoto důvodu jakákoliv moje odpověď by byla zasahováním do kompetencí kolegů. Trvá-li nadále Váš zájem na znalosti problematiky vznesené ve Vašem dotazu, obraťte se prosím na příslušného radního pro majetek.

S pozdravem

Ing. Stanislav Urbánek, CSc, Radní MČ Praha 11

Důvod návrhu nuly radním Urbánkem pro děti Hájů, který podpořil i radní za sport Lepš:  Video radní Lepš a Urbánek navrhli dětem Hájů na podporu sportu nulu, tedy neznáme. Pan radní nemá argumenty, které bychom mohli přijmout jako přijatelné. Z mého úhlu pohledu se tak jedná o počin velmi diskriminační. O Hájích se mluví jako o klubu spřáteleným s radnicí, avšak Háje dostávají nyní peníze, které jsou ohodnocené na základě počtu členů a dalších kritérií. Kdybychom byli spřáteleným klubem, choval by se k nám radní Urbánek (TOP 09), zástupce strany, jež má v gesci sport, tímto způsobem?

Děkuji ostatním radním, jak z HPP11, tak z hnutí ANO P11, že návrh pana Urbánka na radě nepodpořili a mohl  tak být předložen návrh sportovní komise zastupitelstvu v nezměněné podobě.

Otmar Mansour

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s