Otevřený dopis radě MČ P11

Od posledního zastupitelstva konaného 9.6. se událo několik momentů, které mě přiměly k sepsání vyjádření směrem k radě MČ P11. Níže naleznete celý text, z něhož pan starosta na jednání zastupitelstva dne 27.6. přečetl závěrečné otázky, které dávají větší souvislost po přečtení celého textu. 

Vážení členové rady MČ P11,
oslovuji Vás v problematice sportu, a především fotbalu na Jižním Městě. Vycházím z věcí a událostí v nedávné době uplynulých, které mne přiměly se zamyslet. Uvědomil jsem si, že v podstatě neznám Váš názor na to, jakým směrem by se podle Vás, a zejména podle lidí odpovědných za tuto oblast, měl sport na Jižním Městě ubírat. Jaké jsou Vaše priority. Proto jsem si dovolil v rámci interpelace a dotazů sepsat toto vyjádření. Které věci mě podnítily k napsání?

Zaprvé, zkušenost z posledního zastupitelstva, kdy se na Vás obrátili občané s problémem ztráty sportovišť pro děti z JM, ze kterého jsem nezaznamenal žádnou reakci z Vaší strany. Jsou tři týdny po posledním zastupitelstvu a nikde nelze dohledat, jak naložila městská část s výzvou od občanů a jaký je další postup v této věci A to přes skutečnost, že je potřeba řešit tuto situaci v krátké době.

Zadruhé je to počínání vedení klubu Dukly Jižní Město. Nový přestupní řád FAČR umožňuje tzv. volný přestup hráče, tj. bez souhlasu mateřského oddílu. Na jednání se všemi mládežnickými kluby PFS upozorňoval, že uskutečnění tohoto kroku může vést ke zhoršeným vztahům při budoucích jednáních mezi kluby. Dukla JM tento krok udělala u čtyřech našich dospělých hráčů a s vedením Hájů ani nejednala. Zástupci klubů nikoho z vedení Hájů nekontaktovali a udělali přestup „natvrdo“. Neříkám, že některá jednání nejsou s námi delší, avšak vždy jsme se nakonec domluvili. Tímto krokem však dali najevo neochotu k jakémukoliv jednání a spolupráci v rámci Jižního Města.

V souvislosti s tím však je nutno podotknout jednu věc. Družstva dospělých na Hájích byla vždy postavená na odchovancích z řad mládeže a jako jeden z mála klubů v republice v této kategorii a na této úrovni soutěže nedostávají hráči finanční odměny za hraní. Nejsme klub, který jde cestou každoročních nákupů za účelem posílení mužstva dospělých, vyplácení odměn hráčům, aby zde hráli, jsme mládežnický oddíl, který nabízí hrát svým odchovancům i poté, co vyjdou z mládežnických kategorií a hráčům, kteří mají u nás zájem hrát a přistoupí na naše pravidla a podmínky. Oddíl Inferna, z něhož se následně v roce 2010 či 2011 stala Dukla JM, byl podobným oddílem a svá mužstva dospělých měl nastavené podobně, pro hráče na neziskové úrovni. Vím to, protože jsem zde půl sezóny působil. Avšak s přejmenováním a přechodem na Duklu JM a vstupem Dukly Praha na Jižní Město se jejich družstvo dospělých stalo spíše týmem, kde nastupují hráči koupení a bývalí ligisti, mnozí finančně ohodnoceni v částkách tisíců či desítek tisíc korun. Nalákalo to i některé z našich odchovanců. V jejich případě se nejedná pouze o finanční podmínky, ale též o naše dlouholeté problémy s hřištěm a se zázemím, do kterých nás zavedlo vedení radnice MČ.

Zatřetí, neúčast zastupitelů na schůzce ke sportovní koncepci vypracované a svolané Michalem Horníkem. S některými z Vás jsem o této koncepci hovořil a argumentovali jste, že je dlouhá a že třeba nechápete její výhody. Ve čtvrtek 23.6. byla ideální možnost formou otázek a odpovědí se dozvědět o této koncepci více. Též o názoru některých sportovních klubů, které na setkání dorazily. Jediní dva zastupitelé, kteří se dostavili, byli Jiří Krautwurm a seminář pořádající Michal Horník. Ostatní svým přístupem, a zejména ti zodpovědní za sport, dali najevo svojí neochotu diskutovat o problematice zajištění sportu pro všechny.

Posledním podnětem ještě než sepíšu otázky, je změna, kterou politická seskupení po pro ně vítězných volbách, deklarovaly. Vyhradily se vůči fungování tehdejší radnice a deklarovaly změnu. Ve volebních programech tak zaznívaly tyto věty:

Podpoříme fungování místních tradičních spolků a organizací. (HPP11)

Děti stále více sedí doma především u počítačů a herních zařízení. Tomuto negativnímu jevu chceme zabránit jednak podporou místních sportovních klubů zaměřujících se na mládež. (TOP 09)

Chceme aktivně pomáhat sportovním klubům. Především těm, které jsou na Jižním Městě zavedené a starají se hlavně o sportovní vyžití zdejší mládeže. Odstraníme dosavadní netransparentní dotování jen některých vybraných klubů, aby už nebyly ostatní, a často tradiční, sportovní kluby opomíjeny. (hnutí ANO)

Tyto výše uvedené body jsem potřeboval zmínit pro pochopení věci. Nemám problém s podporou kroků radnice v případě, že se něco povedlo, např. dotace se snaží MČ P11 rozdělovat transparentně, i když tam byly i určité jiné náznaky. Od Vás, vedení MČ však nemám žádnou zpětnou vazbu. Podpora ani kritika, jak se to v jednotlivých klubech dělá, nikde v podstatě nezaznívá. A v té souvislosti postrádám Váš názor na to, jak by se sport zejména v oblasti mládeže měl na JM dělat. Tím narážím např. na můj druhý důvod, kdy jsem popisoval odlišnou filozofii v přístupech a podmínkách u dospělých na Hájích a na Dukle JM. Snažím se nehodnotit, co je dobře a co špatně, potřebuji odpověď na otázku, co je Vám bližší a jakým směrem byste rádi fotbal na JM směřovali. Omlouvám se, že jsem si neuvědomil, že odpověď na tuto otázku vlastně dodnes neznám a ptám se až nyní rok a tři čtvrtě po volbách. Setkávám se s mnoha lidmi z P11, tak abych věděl, co jim můžu odpovědět, když padne toto téma. Postoj pana Mlejnského v předchozích letech jsem znal.

Otázky na Vás tedy, pane radní Lukeši, pane starosto Štylere, pane místostarosto Jiravo, pane radní Balíku, pane radní Říčaři, pane místostarosto Lepši a pane radní Urbánku jsou následující. Jaká je vaše vize fungování sportovních oddílů na Jižním Městě? Je pro Vás větším přínosem výchova mládeže nebo úspěšná reprezentace mužstev dospělých? Chcete, aby v dospělých mužstvech jednotlivých oddílů působili raději odchovanci z Jižního Města či „úspěšní“ sportovci, kteří mohou přinést vyšší herní úroveň a více reprezentovat? Či jiná varianta? Zajímá vedení radnice i o metodika vedení sportovců v jednotlivých oddílech? Jaká nastala deklarovaná změna oproti předchozí radnici, kromě grantů, které jsou dnes na základě čísel (za což vás chválím)? Pokud není uvedeno více změn, znamená to, že se ztotožňujete s tím, jak byl veden sport v předchozích letech kromě dotací?

Děkuji Vám za odpovědi. Není třeba hodnotit, co je dobré, co je špatné, avšak sdělit zde svůj názor a pohled na vedení sportu na JM. A tím myslím primárně sportovní činnosti, nikoliv provozní zajištění sportu, to je jiná kapitola, zatím také systémově neřešená. Děkuji a přeji pěkné léto.

Otmar Mansour

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s