Otevřený dopis radě MČ P11

Od posledního zastupitelstva konaného 9.6. se událo několik momentů, které mě přiměly k sepsání vyjádření směrem k radě MČ P11. Níže naleznete celý text, z něhož pan starosta na jednání zastupitelstva dne 27.6. přečetl závěrečné otázky, které dávají větší souvislost po přečtení celého textu. Více »